EHS (12 oktober 2010)

Een nieuw kabinet geeft nieuwe richting aan natuurbeheer. De rijksoverheid heeft de geldkraan dicht gezet voor het aankopen van gronden om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Provincies hebben de wettelijke plicht om over te gaan tot realisatie van de EHS en dus gronden aan te kopen, maar de rijksoverheid draait zelf de geldkraan dicht. Provincie Gelderland wil hier nog niet meteen mee stoppen, maar zal volgens berichten zeker voorzichtigheid betrachten. Op korte termijn kun je blijkbaar beter scoren met een goede gezondheidszorg dan met een groen milieu. Alsof een groene omgeving met ruimte voor plant en dier niet bijdraagt tot een beter leefklimaat en welbevinden van de mens. Juist door te blijven investeren in een goed groen leef en woonklimaat kan het de gezondheid en leefklimaat van o.a. de mens verbeteren. Het CDA heeft of lijkt de principes van goed rentmeesterschap meteen overboord gegooid te hebben in het belang van een goede gezondheidszorg. Het groen van het CDA is vergeeld en het ‘groene’ VVD is vergrauwd. De PVV is kleurloos wat betreft natuur. De kleurige herfstkleuren versomberen. Lijken hiermee de natuur(waarden) ten dode opgeschreven. Toen de berichtgeving omtrent natuurbeleid in het regeerakkoord duidelijk werd moest ik even aan dit weblogbeeld denken. Staat deze foto symbool voor het natuur(beleids)beeld van Nederland… ?


een bakje vol met verdronken mestkevers, en een enkele doodgraver, 5d mkII, 180 mm, 400 iso, f 9,1/4 sec statief {gallery}EHS{/gallery} 

Post a comment