Wat een dag was dat gisteren. Een echte voorjaarsdag. Vogels, zoals merel, heggenmus en zanglijster,  zongen van hartelust. De eerste reptielen ontwaakten uit hun winterrust, zoals deze zandhagedis. Deze was zo nieuwsgierig dat deze zandhagedis bijna in de zonnekap van mijn macrolens leek te verdwijnen. Gelukkig is dit door op MAAD vastgelegd op video.  Ook het insectenleven is ineens actief, zoals bruine winterjuffer, goudwespen, en aardhommels. In de middag fladderen er her en der citroenvlinders. Een spectaculaire  voorjaarsdag.

Post a comment