Boommarter (18 juni 2009)

Pine marten in het engels, Martre des pins (fr) Baummarder (d) is een tot de verbeelding sprekend zoogdier. Een echte bosbewoner, wat de naam ook aangeeft. Het aandoenlijke kopje met haar grote oren spreekt vele mensen aan. Ook mij. Ik had het geluk nog een ontmoeting te hebben met deze rank ogende boombewoner. Een echte nachtelijke jager en een heimelijk levend dier. In Nederland wordt er redelijk intensief gezocht en gekeken naar dit diertje omdat er te weinig bekend is over terreinkeuze en gedrag. Een van de belangrijkste doodsoorzaken is toch het verkeer. Op asfalt en beton groeien geen bomen. Ieder bos is ook geen geschikt boommarterbos. Dus ruimte, gebieden zonder verkeerswegen, is de oplossing. Maar in ons kleine, drukbevolkte landje met veel landbouwgronden, vele (snel)wegen, bebouwing en relatief weinig bos (8% van de oppervlakte) is dat onmogelijk.

MKIII 500mm, incl.1,5 extender, f4,5, 1/50 s, iso 400 {gallery}Boommarter{/gallery}

Post a comment