Tag: volwassen

Steenuil

De steenuil staat symbool voor het oude kleinschalige boerenlandschap. Een rijke afwisseling van boomgaard, grasland, en rommelige erven bieden voldoende mogelijkheden om voedsel te vinden en een nestholte te bezetten. Deze steenuil heeft haar onderkomen in een nestkast gevonden. De goede zorgen van de huisbazin heeft deze steenuilfamilie de winter door geholpen, met als resultaat vier jonge uilskuikens in blakende gezondheid. Natuurlijk veel dank om dit schouwspel te mogen aanschouwen.

Steenuil