Tag: spreng

Winter

Het wintert. Er zijn twee groepen: de winterliefhebbers en de warmteminnaars. Voor de eerste groep mag het nog een tijdje doorvriezen. Lees verder

februari 6, 2012
Winter

Sprung

Afgelopen week is een groep vrijwilligers van Natuurmonumenten actief geweest aan De Sprung. Hier worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de bodem van de waterloop wordt opgehoogd. Hierdoor vertraagt de waterafvoer en uitspoeling. Bovendien wordt het water langer vastgehouden en wordt verdroging tegen gegaan. Ook betekent deze stroomsnelheidsverlaging een biotoopverbetering voor de macrofauna, zoals de vlokreeft en de kokerjuffer. Lees verder

november 17, 2011
Sprung