Een van de weinig vorstnachten zorgde voor een fragiel stuk ijs. Voldoende voor deze meerkoet.

Post a comment