Een maand met bijna uitsluitend een wind uit noordelijke richting overheerst. Het blijft fris aanvoelen. Het dalkruid stoort zich er niet aan. Het bloeit volop.

Post a comment