FOTO van de maand DECEMBER

FOTO van de maand DECEMBER

Dodaars. Deze kleine fuutachtige is te vinden op de ijsvrije delen . Het is de kleinste fuut van Europa. Continue duikend naar visjes en andere waterbewoners.

 

Post a comment