Category: Boekbespreking

Boekbesprekingen

Bij de uitgave van mijn fotoboek Achterhoek en Liemers is veel media-aandacht geweest. In de regionale dagbladen en fotoclubs zijn interviews van mij opgenomen en is het fotoboek ´besproken´. Hieronder leest u een aantal recenties over mijn fotoboek.

december 25, 2008
Boekbesprekingen

Creatuur (VNF-Nijmegen)

Boekbespreking Achterhoek en Liemers, venster op verleden en toekomst;

Ad van Roosendaal (Tirion 2007), door Jos Hagens

Dit boek beoogt een venster op verleden en toekomst van dit gebied te geven. Geen uitgebreide teksten ondersteund met foto’s, maar vooral foto’s die met boeiende en ondersteunende teksten veel meer zijn dan een bijschrift. Een knap gekozen opzet die je ertoe brengt om vele uren met het boek bezig te zijn. De teksten in het boek zijn functioneel en boeiend geschreven, nergens is er een overdaad of overbodigheid. Knap is hoe je in de loop van de tekst het verband met de foto begint te ontdekken. Het zeer uitgebreide fotomateriaal is knap en zoals we van Ad gewend zijn van hoog niveau. Met name een groot aantal foto’s genomen op unieke lichtmomenten maken het boek tot een prikkelende ervaring. Ik zal nooit meer beweren dat het weer me niet uitdaagde om te gaan fotograferen… Foto’s die uitdagen om er uitgebreid naar te gaan kijken, om ze zelfs te bestuderen op techniek en standpunt. Dat je dan ook wel eens denkt “dat of dat had ik anders gedaan” vergroot alleen maar de waarde van het boek. Dit boek daagt me uit om op zoek te gaan naar al die geweldige locaties in de Achterhoek en de Liemers om te proberen het ook zo vast te leggen. Kortom een aanwinst voor elke natuurfotograaf.

(bron: Creatuur, clubblad van VNF-Nijmegen)

januari 10, 2008
Creatuur (VNF-Nijmegen)