Verontrustend (20 april 2009)

Met het beeld van honderden paddenstoelen voor ogen ging ik dit jaar opnieuw op pad om een ander beeld te maken van deze voorjaarspaddenstoel: de kapjesmorielje. Vorig jaar was het een machtig gezicht om deze bijzondere paddenstoel te zien. Graag wilde ik nog een aantal andersoortige opnames maken en ook zien hoe deze soort zich dit jaar had ontwikkeld. Totaal ontgoocheld kwam ik hier vandaan…geen enkel exemplaar gevonden, zelfs geen oud verschrompeld exemplaar. …Ongeloof alom. Het kan niet waar zijn.

Vandaag kreeg ik via indirecte, maar wel betrouwbare bron, te horen dat er iemand iedere drie dagen de kapjesmorielje afsnijdt. En dat voor commercieel gebruik. Het is ongelooflijk maar waar. Deze exemplaren gaan dus naar de specialiteitenrestaurants die er goed geld voor betalen. Paddenstoelen zijn vogelvrij buiten de natuurterreinen. Binnen de Flora en Fauna-wet geldt dat paddenstoelen niet beschermd zijn. Binnen de natuurterreinen geldt dat je niets mag verstoren, verontrusten of mee mag nemen. Maar langs de openbare weg geldt dit niet. Gemeentes kunnen hun paddenstoelen beschermen door het maken van een APV (algemene plaatselijke verordening) met een plukverbod op paddenstoelen. Maar eigenlijk zou je je gewoon moeten afvragen of je ze wel wilt plukken (snijden).  Vooral als je bedenkt dat er door het snijden een kans is op beschadiging van het mycelium wat het einde betekent van de paddenstoel. Bovendien wordt ca 62% (1619 soorten) van het paddenstoelenbestand in meer of mindere mate in hun voortbestaan in Nederland bedreigd. Alle commerciële plukkers zouden voor zichzelf  tot een andere keuze moeten komen en de paddenstoelen  met rust te laten. Maar het grote geld lokt. Immers economie gaat voor ecologie. 5d 180 mm lens, f 6.3, 1/125 sec.{gallery}Verontrustend{/gallery}

Post a comment