Torenvalk

Torenvalk torenvalk, juvenielen, graan MKIII 500mm met 1.4 ext. f 6.3, iso 640, 1/125 sec.

Torenvalken broeden in nestkasten zoals deze kast die zich op particulier terrein bevind. Van origine broedden ze in bomen of zoals in bergachtige streken op rotsrichels. Dit paartje torenvalken heeft maar liefst 6 jongen te voeren. Een hele klus. Maar niet alleen muizen zijn hun prooi, ook kevers, sprinkhanen en libellen.  Allemaal soorten die je aantreft in structuurrijke en ruige graslanden afgewisseld met graanvelden. Wat is het jammer dat we niet meer graanvelden hebben? Graanvelden biedt zoveel meer voor allerlei soorten dan dat eentonige maïs. Het bewijs wordt hier getoond. Met dank aan de eigenaar van deze kast en de beheerder.

Post a comment