Kudde

Kudde Kudde 5DMKII, 180mm, f7,1, iso 320, 1/6 sec.

De schaapskudde trekt weer rond over de heide en de reptielencorridor van het Bergherbos. Met dit sfeerbeeld droom je weg naar een historisch tijdbeeld. Een aantal schaapsherders in Gelderland probeert samen met natuurbeherende instanties, gemeentes en waterschappen deze beheermethode te behouden. Een voordeel van deze beheerwijze is de flexibiliteit. Soms kun je ergens intensiever of juist extensiever begrazen. Er worden vaak oude schapenrassen ingezet. Cultuurhistorisch zijn ze van belang. Oude rassen zijn beter bestand tegen de omstandigheden. Tot op heden is de inzet mede mogelijk met behulp van subsidie vanuit de (provinciale) overheid. Ook deze geldstroom wordt minder en de kuddes zullen met minder geld zien rond te komen. Met de actie ‘Schapen op drift’ vragen zij hun aandacht. Zij zullen nieuwe bronnen van inkomsten moeten zoeken. Maar hun core business, om het maar eens diplomatiek uit te drukken, is toch begrazen met het doel natuurbeheer. Het is een semi-natuurlijk beheer. Het is echt een beheermaatregel om specifieke leefmilieus in stand te houden. In het Bergherbos houden Natuurmonumenten en Huize Bergh de reptielencorridor en diverse heideterreintjes vrij van opslag.  Deze corridor is jaren geleden mede met subsidies van provincie  gerealiseerd. Blijkbaar is er weer in korte termijnen geredeneerd. Natuur en natuurbeheer kennen geen korte termijnen. Gedegen natuurbeheer vraagt een visie over het (lange termijn)beheer en een lange uitvoeringstermijn met continuïteit. Eigenlijk is natuur(beheer)eindeloos. Zeker ten aanzien van halfnatuurlijke landschappen als grasland en heidebeheer. Hopelijk vinden de herders, bestuurders en beheerders een oplossing. Ik pleit voor het voortbestaan van het begrazingsbeheer in het Bergherbos. Het past bij het Bergherbos en heidebeheer in het algemeen. Eeuwenlang heeft men met schaapskuddes over de berg getrokken (denk maar aan de straatnaam Schaapsallee). De kudde heeft een grote educatieve, cultuurhistorische waarde. Het schept ook werk. Tegenwoordig gelden termen als marktwerking, snelheid en korte termijn. Daar scoor je mee. Lange termijn is oudbollig. Wellicht haalt de tijd alles weer in.

PS. Ook het noodweer in de omgeving van ‘s-Heerenberg heeft haar sporen achtergelaten. Het fotodoek op de wal bij de Plantage met mijn winnende foto is gesneuveld. Hopelijk komt er een nieuwe afdruk?

Post a comment