Excursie (9 september 2010)

Fotograferen is een aspect. Fotograferen vraagt ook de nodige kennis. Mede daarom ben ik gisteravond mee geweest met een excursie onder leiding van Natuurmonumenten. Onder de bezielende leiding van de beheerder zijn we vanaf de Motte het Bergherbos in getrokken. Nog maar nauwelijks op stap en een eerste onderwerp diende zich al aan. Uit een vertakte beukenstam was een zware tak uitgescheurd als gevolg van de storm op 14 juli (Quatorze juillet) jongstleden, welke over Montferland raasde. Het is mede door de bouw van deze beuk dat er een zware zijkant uitscheurt. De vertakking zorgt voor inwatering. Ten tijde van harde vorst zal dit verder uitdrukken en verzwakken. Soms gaat het zo ver dat het gaat rotten. Samen met een zwaar bladerdak en de harde wind kan dan zo’n top eruit scheuren. Terwijl de beheerder dit verhaal hield, klonk er even verderop gekraak in het bos. Het leek wel of de natuur het verhaal kracht bij wilde zetten. Zelfs in een periode van windstilte kan er dus spontaan een tak uitscheuren (dit zijn zogenaamde slaapbomen). Ook hoorde ik uit een naburige boom het schrille geluid van rosse vleermuizen. Dit heeft volgens mij eigenlijk niemand verder bewust gehoord. Een eindje verderop werden we verrast door het gekras van een raaf. Later door nog een andere. Het gekras galmde door het bos. Even verderop zagen we al capriolen makend het paartje door de lucht gaan. Fantastisch mooi en gewoon in Nederland. Natuurlijk volgde ook een beschrijving van de functie, het beheer en onderhoud van het bos en de reptielenzone. Het bosbeheer is gericht op inheemse boomsoorten met een grote variatie in soort en leeftijd. Het bloemkolenbos, zoals we kennen uit de tropen, zou een mooie vergelijking zijn. Wat betreft de reptielenzone bestaat een opbouw uit open stukjes zand, heide en schrale vegetatie met her en der bij elkaar gelegd stobben hout. Deze kunnen dienen als winterverblijfplaats en vluchtplaats.

Ter afsluiting van de excursie werden we getrakteerd op een beamerpresentatie over Montferland. Deze presentatie bestond uit een mix van videobeelden en foto’s, vergezeld van pianomuziek en voorzien van ingesproken tekst. Het was een mooi geheel, alleen wel aan de lange kant. Al met al stapten we tevreden op de fiets naar huis.


Links: Excursie: 5D, f5.6, 1/50 sec, iso 640, -2/3 stop belicht, 17-35 mm; rechts: Beukentak: 5D, f5.6, 1/10 sec, iso 320, 17-35 mm{gallery}Excursie{/gallery} 

Post a comment