Tag: vogeltrek

Vogeltrek

De vogeltrek is in volle gang. Sommige soorten zijn al uit hun zomergebied vertrokken, sommige trekken nu. De meeste gierzwaluwen zijn al een maand weg. De boerenzwaluwen bijvoorbeeld trekken op dit moment weg. Net als deze zes wespendieven die ik vanochtend uit het bos zag opstijgen. Even later doken ze opnieuw het bos in om de zware windstoten en regenbui af te wachten.

augustus 23, 2020
Vogeltrek

sperwer

Het is volop vogeltrek. Er vlogen enkele sperwers in de ochtend rond (3 tegelijkertijd gezien). Deze sperwer was aan het loeren naar kleine zangertjes en koperwieken. Plotsklaps kwam er uit een sparrenbos een groene specht aanvliegen, niets vermoedend.  Hier vloog de sperwer meteen op af. De groene specht maakte rechtsomkeer en zocht weer dekking tussen de sparren. Ter nauwernood wist de specht te ontsnappen aan de klauwen van de sperwer. Een spannend schouwspel.

sperwer