Tag: veldslag

Grolle

Dit weekend werd de Slag om Grolle opnieuw nagespeeld. Met 1600 personen werd de slag van 30 dagen in 3 dagen nagespeeld. Met veel kanon- en geweerschoten raakte iedereen bedwelmd in de kruitdampen. Het levendige spel met ruiter te paard en loopgraven  en circa 1600 soldaten was prachtig te volgen.

Grolle