Weer een maand voorbij. De dagen gaan echt korten. De geelgors zoekt zijn kostje in de akkerrandvegetaties.  Nog ruim een maand en de dagen gaan lengen.

One Response to Foto van de maand november

  1. Monica Regtien says:

    Super mooie foto Ad.

Post a comment