31 januari 2012

Foto van de maand februari

Klapekster in vlucht. Klapeksters broeden o.a. in Scandinavië. In de winterperiode trekken ze zuidelijker. Dan vindt je ze op heidevelden en ruige, kleinschalige graslanden met verspreid liggend struweel. Hier gaan ze op zoek naar kleine zoogdieren en insecten.

 

 

januari 31, 2012
Foto van de maand februari