mei 2011

Foto van de maand juni

In alle vroegte had ik uitzicht over graanvelden …. De tijdmachine heeft me teruggebracht naar de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

mei 28, 2011
Foto van de maand juni

Graan

Graan is een belangrijke levensbron. Maar graan is ook een eldorado voor kleine insekten. Vooral de graanakkers met een rijke akkerflora van korenbloem, kamille en klaprozen. Deze kruiden trekken vele insekten en op hun beurt groter insekten zoals libellen. Her en der kruipen ook nog sprinkhanen. Allemaal voer voor jonge vogels van het graan en akkerranden, zoals de patrijs. In de verte hoor ik nog de kwartel roepen…Een graanveld omzoomd door kruiden, wuivend in de wind, streelt niet alleen het oog, maar ook vele soorten.

Graan

Zwarte specht

De grootste spechtensoort in Nederland is de zwarte specht. De soort prefereert grote beuken.  Maar ook oude, vaak dode of afstervende naaldhoutbomen worden gebruikt. Deze zwarte specht had voor de laatste broedboom gekozen. De specht had drie jongen. Met tussenposen kwamen de ouders de jonge spechten voeren. Dat een goede camouflage belangrijk is, blijkt wel uit het volgende.

Medefotograaf en ik hadden ons goed gecamoufleerd verstopt tussen varens en onder een eikje met laaghangende takken. Opeen gegeven moment kwamen een fotograaf en een vogelspotter. Zij gingen niet gecamoufleerd in de buurt van de boom zitten. De resultaten waren er naar. Anderhalf uur geen oudervogel te bekennen. Gelukkig vertrokken zij, zonder dat zij ons gezien hadden. Nog maar nauwelijks hadden zij ons en de spechtenboom de rug toegekeerd of de oudervogels hervatten het voeren. Voor ons het bewijs dat een gedegen camouflage en een rustige houding van groot belang zijn bij dergelijke fotografie.

mei 20, 2011
Zwarte specht

Bosuil

Mijn weblog heeft een periode stil gelegen. Nu de site is vernieuwd en aangepast, kan ik weer  publiceren.

Vandaag nog een lens en camera voor reparatie weg gehad.  Alles is weer in orde. Lees verder

Bosuil

Fluiter

Een opmerkelijke zangertje is de fluiter. Bij toeval ontdekte ik deze vogel. Voor zover ik na kan gaan is dit een van de twee in de buurt.

Het is een vrij zeldzame vogel. Donkere lichtomstandigheden maken het lastig deze vogel te fotograferen.

Fluiter

Wind

Het is prachtig weer als ik achter het glas naar buiten kijk, of gewoon uit de wind in de zon op het tuinterras zit. Strakblauwe lucht. Voor de doorsnee fotograaf en architectuurfotograaf ideaal weer om het object in een strakke setting vast te leggen. Ook de gemiddelde Nederlander zal alleen de zon koesteren. Lees verder

Wind

Foto van de maand mei

In april was ik gedurende een week op het waddeneiland Ameland. ‘s morgens een mooie sfeer met mist en volop roepende vogels. Genieten.

Foto van de maand mei