september 2010

Macrofoto (18 september 2010)

Vandaag met een groep enthousiaste natuurfotografen op stap geweest. Het thema was macro-fotografie. De vorige keer heb ik gemerkt dat de kennis van de apparatuur beperkt was. Daarom heb ik vooraf een aantal suggesties aan de hand gedaan om de instap te vergroten. Een belangrijke suggestie is Leer uw camera kennen aan de hand van uw instructiehandleiding, welke bij iedere camera wordt meegeleverd of is te downloaden. Gelukkig hebben hier een aantal mensen gebruik van gemaakt. Het weer was prima: licht bewolkt alleen de wind woei tamelijk hard. Er waren volop onderwerpen aanwezig. Een ieder vond wel een object. Na het praktijkdeel heb ik een aantal beelden op thumbnail-nivo geselecteerd om daarna deze beelden met de beamer te bespreken.  Ook bewust een object in beeld zetten en fotograferen is een vak apart. Maar al doende leert men. Het grote enthousiasme en de gezelligheid was er niet minder om.


5DMkII, 180 mm, f6.3, iso 400, 1/80 sec {gallery}Macrofoto{/gallery} 

september 18, 2010
Macrofoto (18 september 2010)

Carabus (14 september 2010)

Kennis geeft macht. Kennis geeft veel meer inzichten. Natuurkennis is een groot bezit en lijkt wel op een boek, wat ik nooit zal kunnen uitlezen. Alle ervaringen en wandelingen in de natuur leveren weer nieuwe inzichten en waarnemingen op en het boek wordt weer dikker. Geen mens zal het dikke (natuur)boek uit kunnen lezen. Het liefst zou je al die kennis paraat hebben. Daardoor lukt het soms om bepaalde foto’s te maken. (zie de Engelse voetnoot van de fotograaf John Shaw). Om die kennis te verzamelen, probeer ik na het fotograferen de soorten op naam te brengen.  Zo kwam ik vlak na een regenbui van een dag deze kever tegen. Het blijkt de Carabus coriaceus, de Lederloopkever. Het is een lid van de loopkeverfamilie. Het is een kever welke vooral (nacht)actief is en als het regenachtig is. Zij heeft kenmerkende kleine puntjes in de schilden en een fors postuur. In Nederland komt ie goed voor in het fluviatiele gebied: onder andere rondom Nijmegen, Arnhem en oostwaarts tot het Montferland. Bij gevaar neemt ze een dreighouding aan als een stier: achter hoog op de poten en de kop naar de grond. Heel imposant door een macrolens.

Voetnoot


‘To be a better nature photographer, be a better naturalist. The more you know about nature, the more you will see to photograph. Develop a deeper compassion for the world around us, and live by an ethic of concern for the subject matter’
John Shaw


5DMkII, 180 mm, f7.1, iso 200, 1/6 sec {gallery}Carabus{/gallery} 

september 14, 2010
Carabus (14 september 2010)

Hemelsblauw (12 september 2010)

Al een tijdje wilde ik deze dode eik in avondsfeer fotograferen, maar het heeft bijna te lang geduurd voordat ik het kon realiseren. Hoewel. Eigenlijk had ik graag nog langer mijn kamera open laten staan maar een vliegtuig en de plots opkomende wolkenband (de wolkenmassa van vandaag: regenbuien) gooide min of meer roet in het eten. Fotograferen van een dergelijk object vraagt toch de nodige voorbereiding. Op tijd aanwezig zijn en de goede uitsnede bepalen, controleren of al je apparatuur werkt en dan maar wachten dat het schemerig tot donker wordt. En zie je het licht minderen tegelijkertijd leek het steeds warmer te worden. Uiteindelijk werd de warme lucht door de depressie vooruit geduwd om ondergedompeld te worden in een warme sauna.


5dMKII, 20 mm, f11, iso 100,  360 seconden {gallery}Hemelsblauw{/gallery} 

 

 

september 12, 2010
Hemelsblauw (12 september 2010)

Excursie (9 september 2010)

Fotograferen is een aspect. Fotograferen vraagt ook de nodige kennis. Mede daarom ben ik gisteravond mee geweest met een excursie onder leiding van Natuurmonumenten. Onder de bezielende leiding van de beheerder zijn we vanaf de Motte het Bergherbos in getrokken. Nog maar nauwelijks op stap en een eerste onderwerp diende zich al aan. Uit een vertakte beukenstam was een zware tak uitgescheurd als gevolg van de storm op 14 juli (Quatorze juillet) jongstleden, welke over Montferland raasde. Het is mede door de bouw van deze beuk dat er een zware zijkant uitscheurt. De vertakking zorgt voor inwatering. Ten tijde van harde vorst zal dit verder uitdrukken en verzwakken. Soms gaat het zo ver dat het gaat rotten. Samen met een zwaar bladerdak en de harde wind kan dan zo’n top eruit scheuren. Terwijl de beheerder dit verhaal hield, klonk er even verderop gekraak in het bos. Het leek wel of de natuur het verhaal kracht bij wilde zetten. Zelfs in een periode van windstilte kan er dus spontaan een tak uitscheuren (dit zijn zogenaamde slaapbomen). Ook hoorde ik uit een naburige boom het schrille geluid van rosse vleermuizen. Dit heeft volgens mij eigenlijk niemand verder bewust gehoord. Een eindje verderop werden we verrast door het gekras van een raaf. Later door nog een andere. Het gekras galmde door het bos. Even verderop zagen we al capriolen makend het paartje door de lucht gaan. Fantastisch mooi en gewoon in Nederland. Natuurlijk volgde ook een beschrijving van de functie, het beheer en onderhoud van het bos en de reptielenzone. Het bosbeheer is gericht op inheemse boomsoorten met een grote variatie in soort en leeftijd. Het bloemkolenbos, zoals we kennen uit de tropen, zou een mooie vergelijking zijn. Wat betreft de reptielenzone bestaat een opbouw uit open stukjes zand, heide en schrale vegetatie met her en der bij elkaar gelegd stobben hout. Deze kunnen dienen als winterverblijfplaats en vluchtplaats.

Ter afsluiting van de excursie werden we getrakteerd op een beamerpresentatie over Montferland. Deze presentatie bestond uit een mix van videobeelden en foto’s, vergezeld van pianomuziek en voorzien van ingesproken tekst. Het was een mooi geheel, alleen wel aan de lange kant. Al met al stapten we tevreden op de fiets naar huis.


Links: Excursie: 5D, f5.6, 1/50 sec, iso 640, -2/3 stop belicht, 17-35 mm; rechts: Beukentak: 5D, f5.6, 1/10 sec, iso 320, 17-35 mm{gallery}Excursie{/gallery} 

september 9, 2010
Excursie (9 september 2010)

Buiten2 (6 september 2010)

Onder flinke belangstelling hebben campinggasten en andere belangstellenden mijn verhaal en de shows aanschouwd. Geboeid door de warme en mooie beelden hebben zij de koude en duisternis getrotseerd. Hoewel overdag de thermometer nog de 20 graden haalde, koelde het gisteravond snel af naar ca. 8 graden. De frisse oostenwind deed daar nog een schepje bovenop. Toch bleef iedereen geboeid zitten en vergaten de koude bij de mooie shows en beelden.


5dMk2,iso 1600,f5.6, 1/8s {gallery}Buiten2{/gallery} 

september 6, 2010
Buiten2 (6 september 2010)

Buiten (5 september 2010)

Het is alweer zover dat ik opnieuw een projectie in de buitenlucht geef (zo 5 september, camping Brockhausen). Via een beamer en een groot scherm neem ik de gasten mee door Montferland en Achterhoek en Liemers. In een klankbeeld Natuurgeheimen van Montferland worden een viertal biotopen verbeeld. Met een lezing en een klankbeeld met goed gekozen sfeervolle muziek en geluidseffecten neem ik de mensen mee door Montferland. De beeldwisselingen volgen de muziek in het juiste tempo. Voor diaporamamakers en filmers is dat een logische werkwijze. Fotografen hebben het hier over het algemeen moeilijker mee.


MKIII, 500 mm, iso 50, f 11, 2 sec {gallery}Buiten{/gallery}.

september 5, 2010
Buiten (5 september 2010)