juli 2009

Zand (31 juli 2009)

Natuur of natuurlijk. Misschien wel of natuurlijk niet? Wat is natuur? Welk referentiekader of uitgangspunt neem je? Een discussie die al jarenlang gevoerd wordt. Ik ben afgelopen week op het Rozendaalse Zand geweest. Dit terrein (dertig hectare) bestond enkele jaren geleden voornamelijk uit bos, voornamelijk grove den. De gemeente Rheden en Natuurmonumenten hebben in 2007 dit terrein omgevormd tot zandverstuiving. Tegen de kap van dit bos is destijds veel weerstand geweest. Omvorming van bos naar stuifzand heeft eerder plaatsgevonden op het Hulshorsterzand en de Pollen op het Nationaal park Hoge Veluwe.Zandverstuivingen ontstonden vroeger als gevolg van overbegrazing. De vele schaapskuddes zorgden ervoor dat de vegetatie erg kort bleef. Ook konijnen dragen daar toe bij.

Zandverstuivingen hebben een apart microklimaat dat doet denken aan woestijnen, met zomerse waarden van ruim veertig graden terwijl ’s nachts de temperatuur kan dalen tot net boven nul. Ik kon een paar konijnen fotograferen op de grens van kaal zand en een grasvlakte.  Naast mooie zandpatronen tref je bijzondere soorten als duinpieper aan. Ook zag ik de geelgors, de tapuit, de roodborsttapuit, de graspieper.

5d, 28-105 mm,f 13, iso125, 1/80s (landschap), 40d, 500 mm, 1,4 ext.,  f5.6,  iso 320, 1/100s (konijn){gallery}Zand{/gallery}

juli 31, 2009
Zand (31 juli 2009)

Wild wonder (22 juli 2009)

Vandaag zag ik ook nog zo’n klein ‘wild wonder’: het genetiaanblauwtje. Dit vlindertje heeft een aparte levenscyclus. Na de paring legt het vrouwtje van het gentiaanblauwtje haar eitjes meestal af op de bijna volgroeide, maar nog gesloten bloemknoppen van klokjesgenetiaan. Gemiddeld zetten ze zo’n zeven eitjes per bloemknop af, waarvan er slechts twee tot drie rupsen het vierde rupsstadium halen. Na 10 dagen kruipt een rupsje uit het eitje en eet deze zich een weg naar de zachte bloemdelen in het binnenste van de bloem. Na 10 dagen kruipt hij weer naar buiten en laat zich op de grond vallen. Hier is het geduldig wachten geblazen op een mier van het genus Myrmica (zoals de bossteekmier). Deze nemen de rups mee naar hun nest. De rups scheidt een stof af die precies overeenkomt met dat van larven van de mierensoort. De mieren beschermen en voeden de rups met mierenlarven en –eitjes, maar ook met prooien van de mieren. In het begin van de volgende zomer verpopt hij zich en na 3 weken, begin juli, komen de eerste vlinders uit de pop en verlaten zo snel mogelijk het mierennest waarna de cyclus zich herhaalt (volgens wikipedia).

Een bijzonder complex en fragiel systeem, waar je behoedzaam mee om moet gaan. Een systeem waarin iedere schakel belangrijk is. Van bodem tot water. Het klokjesgenetiaan groeit hier op een leemachtige, ondoorlatende laag, waardoor er een vochtige ondergrond is. Deze  zorgt voor gunstige groeiomstandigheden voor de klokjesgenetiaan. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel…

40d, 180mm, f7.1, 1/125 sec, 200 iso{gallery}Wild_wonder{/gallery}

juli 22, 2009
Wild wonder (22 juli 2009)

Koninginnepage (20 juli 2009)

Terwijl ik telefoneer, kijk ik naar buiten. Er lijkt wel een geel lindeblad af te vallen en neer te dalen dacht even, maar het ging heel gericht op de vlinderstruik af..koninginnepage Meteen de camera gepakt en opnames gemaakt, met windkracht 5 en een aktief diertje. Een ware schoonheid. De koninginnepage heeft als waardplant (wilde) peen en venkel. Even later verdween ie vechtende tegen de wind in de bomen uit het zicht. Nauwelijks een week later zie ik er nog een passeren….

40d, 180 mm, f6.3, 1/320 sec, iso 200{gallery}Koninginnepage{/gallery}

juli 20, 2009
Koninginnepage (20 juli 2009)

Parelmoer (17 juli 2009)

Toch nog een vlinderdag. Een middagje op zoek geweest naar de grote parelmoervlinder. Gelukkig vlogen er nog een aantal exemplaren. De grote parelmoervlinder is een zeldzame soort. Deze vlinder tref je in twee soorten biotopen aan. De ene type zoekt het droge milieu op en heeft als waardplant de hondsviooltje. Het andere type tref je aan in moerassige omstandigheden. Hier groeit de waardplant het moerasviooltje. Terwijl ik een vlinder fotografeer komt er nog een bij, terwijl een andere vlinder door het luchtruim scheert. Fascinerend.

links: 40D, 180 mm, f8.0, iso 125, 1/250 sec; rechts: 5D, 20 mm, f9.0, iso160, 1/640 sec{gallery}Parelmoer{/gallery}

juli 17, 2009
Parelmoer (17 juli 2009)

Dag dia (11 juli 2009)

Vorige week nog enkele resultaten van de veel geprezen Nikon coolscan 5000 ED gezien. Het zag er goed uit. Toch wilde ik de proef op de som nemen en ik heb dezelfde dia’s ook met mijn scanner gedigitaliseerd.: Minolta Dimage elite 5400 scanner.  Uiteindelijk de beelden bekeken en voorzichtige conclusies getrokken. De uiteindelijke kwaliteit doet niet voor elkaar onder. Een voordeel van de Nikon is dat je een aantal voorinstellingen kunt vastzetten. Het betreft dan kleurtemperatuur, scherpte, contrast enz. Afhankelijk van filmsoort en je eigen persoonlijke instellingen kun je in een scanactie een beeld “af” hebben. Een extra nabewerking in een beeldbewerkingsprogramma is dan minder noodzakelijk. Hierdoor kun je ze eventueel meteen in een diashow plaatsen. Hieronder een voorbeeld. Links een Nikon scan met een overdreven roodtint. De Minolta scan (rechts) benadert veel meer de originele kleuren van de dia. Maar smaken verschillen. {gallery}Dag_dia{/gallery}

juli 11, 2009
Dag dia (11 juli 2009)

Zandhagedis (7 juli 2009)

Het is nog maar net licht als ik mijn trainingsronde door de heuvels maak. Om de warmte voor te blijven heb ik in alle vroegte mijn trainingsschoenen aangedaan. Zeventig minuten ren ik door een omgeving die volop wakker is en op zoek naar voedsel. Op deze ochtend passeer ik vier reeën, een vos, een achttal hazen, een  paar buizerds, vele zanglijsters en merels. Ook passeer ik de schaapskudde. In de loop van de ochtend terug naar het heideterrein. Al snel zag ik de eerste zandhagedis naast het zandpad wegschieten. Even verderop lag nog een vrouwtje zandhagedis in het zand op te warmen. Heel behoedzaam heb ik haar kunnen fotograferen. Het zijn schuwe dieren die met veel omzichtigheid goed te benaderen zijn.

40d 180mm f 4, 1/250s, 160 iso (Links), 40d 180mm f 8, 1/60s, 160 iso (Rechts)   {gallery}Zandhagedis{/gallery}

juli 7, 2009
Zandhagedis (7 juli 2009)