Foto van de maand april

April doet wat ie wil. Het is een koude maand geweest. De gemiddelde temperatuur lag drie graden lager dan gemiddeld. Dat is ook wel te zien aan de bladontwikkeling van de bomen bij de luchtopname de Waterster. De natuur ligt bijna drie weken achter op het voorgaande jaren.

Foto van de maand april

Pinksterbloem

Pinksterbloemen ooit een normale bloem in de weilanden. Teruggedrongen tot enkele slootkanten of randen. Deze foto is gemaakt in 2008 op een landgoed bij Zutphen. Al enkele jaren is dit perceel een vlakte met alleen Engels raaigras. Een grote degradatie voor natuurwaarden en natuur(lijke) kwaliteiten. Veel mensen hoor je in het voorjaar zeggen het wordt mooi groen….het is maar hoe en wat je ziet. Waar wordt door de mens, beherende instanties prioriteit aangegeven? Het verpachten, dus inkomsten of een keer per jaar hooien of een beheer gericht op verhoging van natuurlijke kwaliteiten. Het antwoord laat zich makkelijk geven.

Pinksterbloem

Silent spring

Een nieuw voorjaar, waar uitbundig vogelgezang rond huis hoorbaar is. Er zijn meer vogels in mijn tuin dan daarbuiten. Op de akkers en velden is het stil. Doodstil. Een anekdote uit Floron door Bremer is deze:” Wat een deceptie, dat Sallandse land. Zuid-Salland met haar bossen heeft nog ecologische uitstraling en waarde, maar een groot deel van Salland was op deze 14e mei al geheel (leeg) gemaaid, door medeburgers waarvan een staatssecretaris vindt dat ze uitstekend voor natuur en landschap kunnen zorgen, maar wel lastig dat deze goede beheerders niet veel verder komen dan het in stand houden van een overbemest groen graslandschap. Geen bloemen en geluid meer van weide of akkervogels, `silent spring`, complete doodse voorjaarrust. Hoe mooi was dit land nog begin vorige eeuw en wat is hier ontzettend veel kapotgemaakt; eerst door de ontginning in de jaren twintig en dertig met grootschalige kap van houtwallen en omploegen van de laatste heidevelden en de Middeleeuwse landschap- structuur. Vervolgens na de oorlog door de ruilverkavelingen; de genadeklap met de peilverlaging, vaak meer dan een halve meter “. NU met een grondwaterstandsdaling meer dan (anderhalve) meter….(citaat bron P. Bremer). En zien we dit niet in grote delen van Europa en Nederland in het bijzonder? Een beeld gemaakt in 2004 (17 jaar geleden !) . Een beeld wat je in de Achterhoek regelmatig zag. Ook dit perceel, hier vol met paardenbloem en pinksterbloem, is ten prooi gevallen aan verdroging, vermesting en bebouwing.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 21, 2021
Silent spring

Specht

De zwarte specht is de grootste specht in Europa. Deze foto is misschien niet zo bijzonder. De filmbeelden in slowmotion des te meer. Een zwarte specht die wel een half uur lang op een beuk zit te roffelen op ca 15 m afstand. De roffel klonk al van verre en eenmaal dichterbij hoorde je de echo door het bos gaan. Vervolgens gingen beide vogels op zoek naar een geschikte nestholte. In slowmotion vliegt het mannetje met de rode pet naar de holte waar het vrouwtje haar oog op heeft laten vallen. Bijzondere ontmoetingen. Naast een bosuil en een drietal reeën.

LOOK BEYOND THE HORIZON

Specht

Afscheid

Wat je achter laat, bij het inslaan van een nieuwe weg, draag je bij je. Dat is ook wanneer je bijna al je analoge diaseries de weg naar de container vinden. De mooie herinneringen naar voren halen en dan voortdrijven op de ervaringen en belevenissen uit die tijd. De multivision show met 6 projectoren. Tot zelfs mijn 8 projectoren panoramaserie is de container in gegaan. Een mooie herinnering aan een bijzondere tijd. Net als op deze (analoge) foto. Nostalgie van het harde boerenbestaan gemaakt rond 1990. De tijd stond stil. Veel handwerk op de boerderij voor een paar koeien, de houtvoorraad voor de winter, de stoppelknollen voor het vee, de open mestvaalt met stromest. En gewoon fotograferen, geen regeltjes, ongedwongen. Het is verleden tijd, het is geweest. De herinnering blijft.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 15, 2021
Afscheid

uil

De oehoe is op haar nestplaats. Hoeveel eieren er zijn is me niet bekend. Het is afwachten hoe de kroost opgroeit.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 12, 2021
uil

Dotter

De dotters bloeien volop. Getooid met smeltende sneeuw in een witte omgeving. April doet wat ie wil.

LOOK BEYOND THE HORIZON

Dotter

Geheugen

Ik kan het me niet herinneren. Vergeten. Ik weet het even niet. Herkenbare bewoordingen. Een prachtige slogan die het zelfs bij lieden in Den Haag bijna standaard is geworden. Deze foto kan ik me wel herinneren, geen black-out maar black-white. Of kom ik in een white-out? Ik weet het niet meer, ik kan het me niet voor de geest halen.

Geheugen

Foto van de maand maart

Maart is een voorjaarsmaand. Een start van een nieuw begin. Het is me wel een start. Een start met horten en stoten en vooral uitersten. Veel wind, veel koude nachttemperaturen en weinig regen (ca. 30 mm) met enkele dagen met hoge temperaturen overdag, zo is het weer deze maand te typeren. Toch gaat de natuur door. De wilgenkatjes komen en trekken hommels en vlinders, zoals deze kleine vos.

Foto van de maand maart

Kleur geel

Geel staat symbool voor optimisme en energie. De kleur geel maakt je actief. Termen als logica, leren, studie, intellect, wijsheid, en groeien horen bij deze kleurGeel stimuleert mentale activiteit. Alleen de kleur van geel gras betekent voor de natuur, onheil. Het brengt weinig goeds. Het zorgt voor een dood bodemleven, het grondwater en oppervlaktewater raakt vervuilt met al deze gifstoffen. Gifstoffen die uitspoelen en in het grondwater terecht (kunnen) komen en misschien weer kunnen worden opgepompt door drinkwaterbedrijf zoals Vitens in Montferland. Gifstoffen welke mogelijk via uitspoeling en/of kwel in oppervlaktewater kunnen komen, waar waterdieren en vissen in leven. Deze opname is gemaakt in het intrekgebied (buiten het waterwingebied) van het drinkwaterproductiebedrijf Van Heek omringd door bossen met de bestemming Natuurgebied. De bestaande gebruiksrechten doen nog steeds gelden. De gevolgen zijn niet of onvoldoende onderkent. Het is jammer dat de gebruikers niet verder komen dan het in stand houden van een landschap vol dode vogels en (bodem)dieren.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 24, 2021
Kleur geel

Gast

Vandaag kwam er een nieuwe gast langs het keukenraam lopen. Nieuwsgierig keek ie naar binnen. Ging daarna op zoek naar walnoten onder de voertafel. Dit is een van de gasten. Vandaag zag ik in de tuin: pimpelmees, koolmees, vink, appelvink, kauw, groenling, heggemus, huismus, tortelduif, houtduif, holenduif, merel, zanglijster en ekster.

maart 23, 2021
Gast

Ontmoeting

Soms tref je het, soms ook niet. Vanochtend lopend door het bos, hoor ik een havik kekkerend, alarmerend. Opmerkelijk. Even later zie ik deze havik naar een lariks gaan. Er springt een boommarter op en deze klimt vervolgens deels over de zijtakken en via andere bomen rustig naar beneden. Het laatste beeld wat ik zag, was een boommarter lopend over een stam van een omgewaaide berk. Een ruime bossige staart, en een dikke lichtbruine wintervacht. Een mooie ontmoeting. Deze opname uit het verleden herinnert me aan de situatie van vanochtend.

Ontmoeting

Storm

Vandaag een stevige bries met rukwinden met stormkracht tot storm (windkracht 9) aan de kust. Toch kwamen in onze regio stevige rukwinden voor. De boomtoppen komen onscherp in beeld door de lage sluitertijd, waarbij de zwiepende bomen onscherp worden en de andere boom komt even in een luwte. Roerige tijden.

maart 11, 2021
Storm

Lariks

Het naaldbomenbestand heeft flink te lijden onder de schorskevers, zoals de letterzetter. Dit in combinatie met drie droge en warme zomers zorgt voor veel zaaghout. Plaatselijk ook veel dood hout. En dood hout doet leven. Spechten profiteren hiervan. Gelukkig komt er ook een spontane bosontwikkeling op gang. Zodat er weer volop naaldhout opgroeit. De zwarte specht is ook een liefhebber van naaldhout. In de duinstreek heeft men grote hoeveelheden naaldhout ( voornamelijk dennen) gekapt en de zwarte specht is daar dan ook bijna verdwenen. De naaldbossen vragen het hele jaar water. Water dat nodig is voor de mens en de natte natuur in de duinen. Naaldbomen zijn destijds aangelegd als windbreker. En vooral om er voor te zorgen dat de duinen niet gaan stuiven. Op andere plaatsen wil men nu juist verstuiving. En de zwarte specht heeft het nakijken. Het kan verkeren. Het is polderen.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 2, 2021
Lariks

Klapekster

De klapekster is inmiddels vertrokken naar haar broedgebied. In afwachting van komende winter, kijken we uit naar de zomergasten.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 2, 2021
Klapekster

Foto van de maand februari

Een onverwachte winterinval, maakte van deze maand een speciale maand. Veel sneeuw. Voldoende om te langlaufen. Ik ben op plaatsen geweest waar de sneeuw onberoerd was. Op andere plaatsen hebben reeën de sneeuw weggekrabd op zoek naar eikels. Hier hebben we ongeveer tien jaar gewacht. Een onverwacht bijzondere en een mooie periode.

LOOK BEYOND THE HORIZON

februari 28, 2021
Foto van de maand februari

Foto van de maand januari

Winterakoniet. Haar naam wordt eer aangedaan als deze bloem bloeit en er ligt een laagje sneeuw rondom haar. Zo explosief werkt dit plantje zich uit de grond omhoog. Een wondertje. Al enkele weken kijk je in de tuin en zie je nog niets. En dan onverwacht ontluikt dit wonderschone verse bloempje door de oude herfstbladeren en sneeuw heen. Het lijkt een prille lentebode. Hoe mooi wil je het hebben?

LOOK BEYOND THE HORIZON

Foto van de maand januari

Foto van de maand december

Deze Schotse hooglanders zijn op pad, naar 2021, naar een groene weide in nationaal park Veluwezoom. Een project waar Harm van de Veen vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw zo’n pleitbezorger was. Hij kreeg de gelegenheid om projecten met grote grazers te ontwikkelen. Zijn pleidooi voor introductie van de wolf werd minder goed ontvangen. Inmiddels weten we beter. De wolf heeft zelf de Veluwe ‘ontdekt’.

Foto van de maand december

Foto van de maand november

De zonnebloemen zijn leeg gegeten. In acrobatische capriolen zoekt de groenling naar de laatste zaden. Op vetten voor de winter.

december 2, 2020
Foto van de maand november

Foto van de maand oktober

Oktober herfstmaand. De laatste dag van oktober sluiten we af met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De zonnebloemen zijn bijna uitgebloeid en zitten vol zaden. De groenlingen weten die te vinden. Van een sfeervolle ochtend met zonneharpen zitten we in een kleine depressie met stevige wind. Het blad valt in grote aantallen.

november 2, 2020
Foto van de maand oktober

foto van de maand juli

Weer een maand verder. Het is volop aan het zomeren. De temperaturen ook. De laatste dag van juli sluiten we af met circa 35 graden. De zomervruchten rijpen. Ook de blauwe bessen in de tuin rijpen. De jonge merels hebben er een oogje op laten vallen. Ze gaan op zoek naar de laatste rijpe bessen.

foto van de maand juli

Foto van de maand juni

Een periode waar je het diertje en haar kids zag ontwikkelen tot half volwassen dieren is deze maand afgesloten. De holte werd te klein. De gladde beukenstam gaf weinig mogelijkheden om te klimmen en vaardigheden te oefenen. Zo zelfs dat er een jong onvoldoende houvast kreeg aan de gladde stam en naar beneden viel. Een klein drama. Zelfs het moertje durfde de oversteek van holte naar andere holte niet aan. Hangend aan een achterpoot, steun zoekend met haar staart, wist ze zich zelf ter ternauwernood in het gat terug te werken. Het jonge dier kruipt redelijk hulpeloos aan de voet van de boom en moeder is in paniek. Uiteindelijk heeft het moertje haar kind opgehaald en met een grote krachttoer terug in de boom gebracht. Een enerverende tijd met prachtige momenten en herinneringen is afgesloten. En zijn we vele uren en uren geduldig wachten en oplettendheid verder.

Foto van de maand juni

Bos

Het bos is een toevluchtoord in deze bijzondere tijden. Vooral in de vroege uren waar de stilte overheerst. Het is nog schemerig als ik in het beukenbos loop. Het dunne, lichtgroene bladerdek heeft plaatsgemaakt voor het donkergroene lover. Het is de zang van de merel die ik hoor. Even later, laat de winterkoning zijn krachtige zang horen. Dat zo’n kleine vogel zo’n volume kan voortbrengen. Het eerste blauwgrijze licht valt binnen. Beuken hebben de naam een vrouwelijke boom te zijn. Beuken zijn elegant. Fluweelzacht blad, gladde stam. Eiken zijn krachtig, robuust, met een ruwe schors, hoekige tak vorming associëren zich meer mannelijk. Het is een bijzonderheid hier de ochtend in alle stilte door te brengen. Ondanks de beperkte vrijheid geeft zo’n plek, een zee aan ruimte tussen al die boomreuzen. Je kijkt door het bladerdak naar een staalblauwe lucht zonder condens strepen, zonder vliegtuiggebrom. Een kakofonie van bosvogels, het gebedel van jonge vogels, het geruis van de wind klinkt tussen de boomreuzen.

juni 9, 2020
Bos

Foto van de maand mei

Goededag. Zo geeuwde deze boommarter naar mij. Bij toeval deze marter ontmoet. Zo wil ik de maand wel afsluiten.

Foto van de maand mei

Foto van de maand april

Deze Coronatijd geeft voor sommige fotoprojecten nieuwe mogelijkheden. Een nachtelijke hemel zonder stof, weinig waterdamp, een noordelijke wind en nauwelijks vliegverkeer biedt kansen. Ook de maan was afnemend tot afwezig. Waar is het donker genoeg? Gelukkig ken ik een paar mooie locaties in de regio. Zo kwam ik deze zandloper tegen in een goede positie. Mijn doel was het maken van een startrail sterrenspoor. Wat is dat? Hoe maak je het? Een lange belichtingstijd van meestal rond de 30 seconden en dan een lange reeks maken. Dat vraagt wel een portie geduld. Het gaat dan al gauw om 150 beelden of meer. Hoe meer hoe beter. De lange belichtingstijd zorgt ervoor dat er een klein streepje ontstaat. Leg je in een fotobewerkingsprogramma alle beelden over elkaar, ontstaat er een streepvormig effect.

Foto van de maand april

Foto van de maand maart

De maand maart roert haar staart. Niet alleen het weer. Het is het corona-virus wat het nieuws en het leven bepaalt. Deze roodborst kwam ik tegen op het bospad. De teken lijken dit diertje fataal te worden.

maart 29, 2020
Foto van de maand maart